Jaký typ bytového jádra máte?

Mezí lety 1958 až 1990 bylo vyrobeno asi 1,18 milionů bytových jader. Umakartová jádra tvořila 95% ze všech vyrobených  bytových jader a pouhých 5% tvořila železobetonová jádra. Umakartová jádra se vyráběla v typech B2 (nejstarší) až B10 (nejnovější). Jednotlivé typy bytových jader se navíc vyráběly ve více konstrukčních variantách.
 
Pro účely rekonstrukce nám ovšem postačí rozdělit bytová jádra na 4 základní typy. Každý typ bytového jádra je označen písmenem, jehož tvar nám říká, které příčky budou po vybourání stárého bytového jádra nově vyzděné z pórobetonových tvárnic Y-tong. To samozřejmě platí pouze v případě, že si zákazník nepřeje změnit uspořádání příček. Označení kk nám říká, že je na bytovém jádře zavěšená kuchyňská linka.
 
Vaše bytové jádro nemusí přesně odpovídat níže uvedeným 4 záklaním typům. Vaše jádro může být průchozí, mít jiné rozměry, může a nemusí mít na stěně jádra zavěšenou kuchynskou linku nebo mít koupelnu a záchod v jedné místnosti, kdy záchod je oddělen pouze příčkou apod. Navíc, Vaše bytové jádro může být stranově obracené (záchod a koupelna jsou na opačných stranách, než je uvedeno na naších obrázcích). Přístup k rekonstrukci je ale velmi podobný, takže nevadí, že jste nenašli konkrétní variantu Vašeho bytového jádra.
 
Typ Vašeho bytové jádra ovlivňuje možnost posouvání příček a tím i maximální možnou velikost Vaší budoucí koupelny. Hlavním omezením jsou nosné panelové zdi, se kterými bytové jádro sousedí. Nelze je totiž zbourat.
 
Existuje mnoho variant, jak by mohla Vaše nová koupelna vypadat. Pokud si nejste jistí řešením rekonstrukce, rád Vám poradím a narhnu pro Vás nejlepší řešení. Znám spoustu různých triků jak zvětšit prostor koupelny od pouhého vhodného uspořádání zařizovacích předmětů v koupelně až po změnu půdorysného uspořádání místností v bytě.
 
 

Bytové jádro typu E

 • v tomto případě je nosná panelová zeď pouze z jedné strany
 • kuchyňská linka není zavěšená na žádné ze zdí bytového jádra - není tedy potřeba společně s rekonstrukci jádra provádět i rekostrukci kuchyně
 • tento typ jádra umožnuje nejvíce variací, protože nejsme ničím limitování (zdmi či kuchyní) + jádro obvykle sousedí s velkou předsíní (kam lze koupelnu rozšířit)

Bytové jádro typu F+kk

 • na zadní stěne bytového jádra je zavěšená kuchyňská linka
 • přední příčka s dvěřmi je buď zděná nebo z panelů, proto na ní lze ušetřit finanční prostředky (nemusí se zdít)
 • přední příčka není obvykle nosná - lze ji tedy odstranit
 • protože dojde k vybourání zdi, na které je zavěšená kuchyňská linka a ve které jsou umístěny veškeré rozvody vody a odpad, je potřeba společně s rekonstrukci koupelny provést i rekonstrukci kuchyně

Bytové  jádro typu H+kk

 • na zadní stěne bytového jádra je zavěšená kuchyňská linka
 • bytové jádro je mezi dvěma panelovými zdmi
 • koupelnu lze rozšířit dozadu (na úkor kuchyně) nebo dopředu (na úkor chodby)
 • boční panelová příčka není nosná - lze ji tedy odstranit
 • protože dojde k vybourání zdi, na které je zavěšená kuchyňská linka, a ve které jsou umístěny veškeré rozvody vody a odpad, je potřeba společně s rekonstrukci koupelny provést i rekonstrukci kuchyně

Bytové jádro typu T

 • jádro se nachází mezi třemi nosnými zdmi
 • protože lze posouvat pouze s přední příčkou (na úkor chodby), jsou zde možnosti značně omezené
 • rekonstrukce jádra typu T je nejlevnější a zároveň nejrychlejší (méně se zdí + nemusí se rekonstruovat kuchyně)