Ing. Jiří Záhorovský

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Svým zákazníkům nabízím znalosti a zkušenosti z více než 30 leté praxe ve stavebnictví jako stavbyvedoucí.

Milí zákazníci,

z důvodu mé plné vytíženosti v oblasti stavební činnosti firmy dočasně pozastavuji poskytování níže uvedených služeb.

Děkuji za pochopení

Ing. Jiří Záhorovský

Soukromým investorům nabízím následující služby

Stavební a technický dozor investora (stavebníka)
 
Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a jeho porovnání s nabídkovým rozpočtem od firmy nebo řemeslníků
 
Prověření stavebně-technického stavu nemovitosti a vypracování rozpočtu potřebné rekonstrukce
 

Mé zkušenosti

Mám více než 30 letou praxi ve stavebnictví jako stavbyvedoucí, kterého vykonávám od ukončení studií na vysoké škole až dodnes.

V letech 1983 - 1994 jsem pracoval jako stavbyvedoucí v Pozemních stavbách Gottwaldov.

Od roku 1994 - dosud pracuji jako stavbyvedoucí ve vlastní firmě.

Jako stavbyvedoucí jsem vedl výstavbu administrativních a průmyslových budov, nemocničních a občanských budov, bytových a rodinných domů. 

V rámci své podnikatelské činnosti zajišťuji výstavbu rodinných domů, rekonstrukce bytů a odstraňování vad a poruch staveb.

V současné době se kromě práce stavbyvedoucího zabývám dozorováním staveb pro investory i jako odpovědný zástupce pro firmy. Také zpracovávám rozpočty na zakázku.

Stavebním firmám nabízím následující služby

Zpracování rozpočtu stavby
 
Výkon funkce odpovědného zástupce pro malou stavební firmu
 
 
 
 

Mé vzdělání

V roce 1978 jsem absolvoval Střední průmyslovou školu stavební ve Zlíně.

V roce 1983 jsem absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. 

V roce 1992 jsem úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti a byla mi udělena autorizace v oboru pozemní stavby.

Podívejte se na moji autorizaci v databázi autorizovaných inženýrů na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Ceny

Ceny za mé služby jsou individuální a vždy záleží na jejích rozsahu a na vzájemné domluvě.

 

Jako autorizovaný inženýr jsem oprávněn (mimo jiné) vykonávat následující činnosti:

vést realizaci stavby,
 
provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce
 
provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 
zastupovat stavebníka při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,
 
vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování.

vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pozemních staveb
 

vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace,

provádět statické a dynamické výpočty staveb,
 
provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
 

provádět zkoušení a diagnostiku staveb,

vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí

Kde působím: Zlín, Otrokovice, Napajedla, Luhačovice, Vizovice, Slušovice, Fryšták a obce v okolí těchto měst