Zateplení historického domu - Lípa nad Dřevnicí

Poznámka: Protože se dům nachází u poměrně frekventované cesty, můžete si všimnou, že je fasáda mírně zašpiněná od kolem projíždějících aut. Mimoto je fasáda i po letech stále jako nová.